Миграция рейтингов кредитоспособности банков

% от общего числа  AAA   AA+   AA   AA-   A+   A   A-   BBB+   BBB   BBB-   BB+   BB   BB-   B+   B   B-   CC+   CC   CC-   C+   C   C-   D  Отзыв Итого на начало периода Присвоено за период Итого на конец периода
 AAA  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 1 2 5
 AA+  64,27% 35,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 2 2 2
 AA  29,02% 18,86% 52,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 1 1 4
 AA-  8,14% 7,02% 34,12% 33,35% 10,89% 3,74% 0,88% 0,42% 0,69% 0,10% 0,07% 0,01% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 3 10 5 6
 A+  1,36% 1,41% 10,08% 21,81% 44,95% 9,37% 2,53% 1,89% 3,67% 0,38% 0,38% 0,03% 0,00% 0,51% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 1,60% 6 12 2 8
 A  0,17% 0,20% 1,81% 5,81% 20,26% 28,24% 14,29% 7,16% 7,39% 1,16% 1,18% 0,06% 0,01% 4,20% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 8,01% 9 17 4 5
 A-  0,02% 0,02% 0,27% 1,17% 5,94% 17,17% 29,64% 16,55% 13,00% 1,09% 2,50% 0,11% 0,01% 1,05% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 11,35% 8 12 8 8
 BBB+  0,01% 0,01% 0,13% 0,60% 3,24% 10,70% 19,35% 22,29% 20,13% 1,56% 2,63% 0,18% 0,02% 0,56% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 18,50% 7 1 4 2
 BBB  0,00% 0,00% 0,02% 0,14% 0,97% 4,50% 9,79% 19,87% 30,86% 2,77% 4,55% 0,28% 0,04% 0,16% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 25,94% 15 12 3 1
 BBB-  0,00% 0,00% 0,01% 0,05% 0,42% 2,33% 5,51% 14,24% 27,61% 4,25% 5,30% 0,25% 0,04% 0,06% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 39,82% 4 7 3 2
 BB+  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 94,43% 4 2 1 0
 BB  0,00% 0,00% 0,02% 0,12% 0,85% 4,20% 9,40% 20,28% 32,61% 2,90% 4,69% 0,30% 0,04% 0,13% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 24,34% 1 0 0 0
 BB-  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 2 0 0 0
 B+  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0
 B  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1 0 0 0
 B-  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1 0 0 0
 CC+  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0
 CC  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0
 CC-  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0
 C+  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0
 C  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1 0 0 0
 C-  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0 0 0 0
 D  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 0